در این روزها مطالب سینمایی دیگر همچون دهه های قبل نیست که فقط در کالبد مجلات و روزنامه های تخصصی حضور داشته باشد. بلکه این روزها فضای مجازی به شدت سیطره ی خود را در میان عوام و خواص بیشتر کرده و محدودیتی برای این دامنه ی گسترده وجود ندارد.
حال در میان انبوه سایت های مجازی که بر روی قدرت انتخاب تاثیر گذار هستند، سایت هایی می توانند موفق تر عمل کنند که مطالبشان تالیفی و به بیان ساده تر اورژینال باشد. چون این موضوع بسیار برای یک رسانه ی مجازی که در مدیوم سینما فعالیت دارد، حیاتی است. مجله ی سینمایی آلبالو در این راستا با دارا بودن بخش هایی مجزا اعم از تحلیلی، تفسیری، نقد و گزارش و مقاله، در جهان پراکنده و وسیع وب یک آوردگاه مستحکمی است که میتوان این امر را در نوشته های تالیفی و ترجمه های به روزش یافت.

طبقه بندی مطالب در وبسایت آلبالو به شرح زیر می باشد:

گزارش: در این بخش به مطالب، حواشی و اخبار و رویدادهای مهم در حیطه ی سینما و بخصوص سریال های به روز پرداخته می شود. این متون برگرفته از یادداشت های مجلات خارجی است که توسط تیم ترجمه ی سایت به فارسی بر گردانده می شود.

نقد فیلم: در این قسمت مطالب به چند بخش تقسیم می شوند.

  • نقدهای به روز منتقدان صاحب نام خارجی بر فیلمهای جدید
  •  نقدهای اورژینال و تالیفی تیم منتقدان آلبالو که برای آثار جدید و کلاسیک خارجی و ایرانی صورت می گیرد
  • نقدهای تالیفی بر آثار مهجور و کمتر دیده شده از کشورهای مختلف و سینمای ایران

مقالات: در این بخش متون تخصصی و آکادمیک بر مبنای دانش سینمایی توسط منتقدان و تحلیلگران سایت آلبالو صورت می گیرد.
با بازدید از آلبالو، طعم دلچسب سینما را همچون مزه ی کهربایی این میوه ی کوچک و زیبا، بچشید.

سینما هنری است که در لحظه می تواند نگاه آدمی را به گستره ی بصری پیوند زند و در کنارش، کسب اطلاعات طبقه بندی شده یک موهبت ارزشمند است.

بستن
بستن